PENPRO Bút luyện chữ đẹp

[giaban]125,000[/giaban][giacu]165,000[/giacu] [mota]Bút mài thầy Ánh sh 024 Ngòi lá tre Calligraphy.
Call: 0936 838 545 hoặc 0963 302 202
Chú ý loại ngòi S giá  115k và ngòi G giá 125k ( G Gold = 165k )

Bút 024 là loại bút đặc biệt sử dụng ngòi lá tre, khi viết biên độ của ngòi tách sang 2 bên tạo nét đậm và khép lại tạo nét thanh, người viết dễ dàng sử dụng viết các kiểu mẫu chữ sáng tạo... dùng để đi thi hoặc viết thiệp, chữ tặng bạn bè.. Các giáo viên thường dùng viết đầu bài và chữ sáng tạo rất đẹp ... 
Bút 040 có 3 loại ngòi,  Ngòi S Calligraphy và ngòi G Calligraphy... ( Ngòi G có G trắng và G Gold )
Gọi SĐT hoặc ibox để được tư vấn nhiều hơn.......[/mota] [chitiet]Bút mài thầy Ánh sh 040 Ngòi lá tre Calligraphy.
Call: 0936 838 545 hoặc 0963 302 202 
Bút 024 là loại bút đặc biệt sử dụng ngòi lá tre, khi viết biên độ của ngòi tách sang 2 bên tạo nét đậm và khép lại tạo nét thanh, người viết dễ dàng sử dụng viết các kiểu mẫu chữ sáng tạo... dùng để đi thi hoặc viết thiệp, chữ tặng bạn bè.. Các giáo viên thường dùng viết đầu bài và chữ sáng tạo rất đẹp ... <3
Bút 024 có 3 loại ngòi, Ngòi mài. Ngòi S Calligraphy và ngòi G Calligraphy... ( Ngòi G có G trắng và G Gold )
Gọi SĐT hoặc ibox để được tư vấn nhiều hơn....
.[/chitiet]

Chát Trên Facebook
-->