PENPRO Bút luyện chữ đẹp[giaban]35,000[/giaban][giacu]35,000[/giacu] [mota]- Bút với thiết kế phần gài bút bằng kim loại và kiểu dáng thon nhỏ về phía cuối với nắp bút và thân bút là 2 màu khác nhau nên bút có sức thu hút với mọi đối tượng về kiểu dáng thiết kế. Ngòi trắng mảnh, đẹp, dễ viết. Ống bơm mực bằng xilanh. Có thể thay ngòi và ống mực dễ dàng.
+ Ngòi đều: dùng viết chữ nét đều, không thanh đậm, chuyên dùng cho viết các bài thi chữ đứng nét đều hoặc chữ nghiêng nét đều[/mota] [chitiet]Bút với thiết kế phần gài bút bằng kim loại và kiểu dáng thon nhỏ về phía cuối với nắp bút và thân bút là 2 màu khác nhau nên bút có sức thu hút với mọi đối tượng về kiểu dáng thiết kế. Ngòi trắng mảnh, đẹp, dễ viết. Ống bơm mực bằng xilanh. Có thể thay ngòi và ống mực dễ dàng.
+ Ngòi đều: dùng viết chữ nét đều, không thanh đậm, chuyên dùng cho viết các bài thi chữ đứng nét đều hoặc chữ nghiêng nét đều
.[/chitiet]

Chát Trên Facebook
-->