PENPRO Bút luyện chữ đẹp[giaban]140,000[/giaban][giacu]190,000[/giacu] [mota]Bút mài thầy Ánh sh 040 Ngòi lá tre Calligraphy.
Call: 0936 838 545 hoặc 0963 302 202 
Bút 040 là loại bút đặc biệt sử dụng ngòi lá tre, khi viết biên độ của ngòi tách sang 2 bên tạo nét đậm và khép lại tạo nét thanh, người viết dễ dàng sử dụng viết các kiểu mẫu chữ sáng tạo... dùng để đi thi hoặc viết thiệp, chữ tặng bạn bè.. Các giáo viên thường dùng viết đầu bài và chữ sáng tạo rất đẹp ... 
Bút 040 có 3 loại ngòi, Ngòi mài. Ngòi S Calligraphy và ngòi G Calligraphy... ( Ngòi G có G trắng và G Gold )
Chú ý loại ngòi G Gold đắt hơn 50k = 190.000

Gọi SĐT hoặc ibox để được tư vấn nhiều hơn.......[/mota] [chitiet]Bút mài thầy Ánh sh 040 Ngòi lá tre Calligraphy.
Call: 0936 838 545 hoặc 0963 302 202 <3
Bút 040 là loại bút đặc biệt sử dụng ngòi lá tre, khi viết biên độ của ngòi tách sang 2 bên tạo nét đậm và khép lại tạo nét thanh, người viết dễ dàng sử dụng viết các kiểu mẫu chữ sáng tạo... dùng để đi thi hoặc viết thiệp, chữ tặng bạn bè.. Các giáo viên thường dùng viết đầu bài và chữ sáng tạo rất đẹp ... <3
Bút 040 có 3 loại ngòi, Ngòi mài. Ngòi S Calligraphy và ngòi G Calligraphy... ( Ngòi G có G trắng và G Gold )
Gọi SĐT hoặc ibox để được tư vấn nhiều hơn....
.[/chitiet]

Chát Trên Facebook
-->