PENPRO Bút luyện chữ đẹp
[giaban]75,000[/giaban][giacu]75,000[/giacu] [mota]Sách tự luyện chữ tích hợp chương trình luyện chữ đẹp 12 buổi có đĩa CD kèm theo với các chữ viết trên powerpoint, giúp giáo viên không có điều kiện đi học có thể dùng làm giáo án dạy hoặc giúp phụ huynh có thể tự luyện cho con tại nhà.
Chương trình xây dựng với 12 bài luyện tập, mỗi bài đều ứng với video có thể xem trên máy tính, có giải thích và mô tả chi tiết các điểm đặt bút, dừng bút, mô tả độ cao, độ rộng của các con chữ, có bài luyện chữ sáng tạo[/mota] [chitiet]Sách tự luyện chữ tích hợp chương trình luyện chữ đẹp 12 buổi có đĩa CD kèm theo với các chữ viết trên powerpoint, giúp giáo viên không có điều kiện đi học có thể dùng làm giáo án dạy hoặc giúp phụ huynh có thể tự luyện cho con tại nhà.
Chương trình xây dựng với 12 bài luyện tập, mỗi bài đều ứng với video có thể xem trên máy tính, có giải thích và mô tả chi tiết các điểm đặt bút, dừng bút, mô tả độ cao, độ rộng của các con chữ, có bài luyện chữ sáng tạo[/chitiet] [huongdan]Sách giáo viên và giáo trình luyện chữ giá 75.000 kèm  theo đĩa CD[/huongdan]

Chát Trên Facebook
-->