PENPRO Bút luyện chữ đẹp

[giaban]70,000[/giaban][giacu]70,000[/giacu] [mota]SỔ NHẬT KÝ VIẾT CHỮ (108 trang, chỉ 70K )3
- Lưu lại nét chữ viết mỗi ngày của mình với các kiểu dòng kẻ chữ đứng, nghiêng 
- Các mẫu giấy hoa trang trí khác nhau giúp bạn có thêm động lực luyện chữ. Quên đi cảm giác nhàm chán khi luyện trong vở ô li bình thường
- Chất liệu giấy hoa viết không nhòe
- Bìa sổ đẹp, gáy xoắn...
___________
Các sản phẩm kèm theo
Quản bút gỗ không nối 1 mầu = 160K
Quản bút gỗ nối 2 khúc,2 mầu = 250k
Ngòi G ( Calligraphy Gold ) = 110K
Mực nhật ink 10ml = 50k
Mực iro 10ml = 115k
Mực kim tuyến con vật ( các mầu ) = 70k[/mota] [chitiet]SỔ NHẬT KÝ VIẾT CHỮ (108 trang, chỉ 70K )3
- Lưu lại nét chữ viết mỗi ngày của mình với các kiểu dòng kẻ chữ đứng, nghiêng 
- Các mẫu giấy hoa trang trí khác nhau giúp bạn có thêm động lực luyện chữ. Quên đi cảm giác nhàm chán khi luyện trong vở ô li bình thường
- Chất liệu giấy hoa viết không nhòe
- Bìa sổ đẹp, gáy xoắn...
___________
Các sản phẩm kèm theo
Quản bút gỗ không nối 1 mầu = 160K
Quản bút gỗ nối 2 khúc,2 mầu = 250k
Ngòi G ( Calligraphy Gold ) = 110K
Mực nhật ink 10ml = 50k
Mực iro 10ml = 115k
Mực kim tuyến con vật ( các mầu ) = 70k[/chitiet] [huongdan]SỔ NHẬT KÝ VIẾT CHỮ (108 trang, chỉ 70K )3
- Lưu lại nét chữ viết mỗi ngày của mình với các kiểu dòng kẻ chữ đứng, nghiêng 
- Các mẫu giấy hoa trang trí khác nhau giúp bạn có thêm động lực luyện chữ. Quên đi cảm giác nhàm chán khi luyện trong vở ô li bình thường
- Chất liệu giấy hoa viết không nhòe
- Bìa sổ đẹp, gáy xoắn...
___________
Các sản phẩm kèm theo
Quản bút gỗ không nối 1 mầu = 160K
Quản bút gỗ nối 2 khúc,2 mầu = 250k
Ngòi G ( Calligraphy Gold ) = 110K
Mực nhật ink 10ml = 50k
Mực iro 10ml = 115k

Mực kim tuyến con vật ( các mầu ) = 70k[/huongdan]

Chát Trên Facebook
-->