PENPRO Bút luyện chữ đẹp

[giaban]9,500[/giaban][giacu]9,500[/giacu] [mota]Vở Bước đầu tập viết dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp1. Gồm 2 cuốn,
Mỗi cuốn = 9.500 đ / 1 Q
Cả bộ = 19.000 đ

giấy định lượng 100g/m2, tiêu chuẩn viết không nhòe, không thấm mực

Gồm các bài:
 - Tập tô các nét cơ bản, bước đầu đọc, tô các chữ cái đơn.
 - Tập tô các chữ, các từ đơn giản.
 - Hình thành khái niệm số, tập tô tập viết các chữ số .
 - Làm quen một số khái niệm toán học đơn giản: Nhiều hơn, ít hơn, lớn hơn, bé hơn, phép cộng, phép trừ....[/mota] [chitiet]Vở Bước đầu tập viết dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp1. Gồm 2 cuốn, giấy định lượng 100g/m2, tiêu chuẩn viết không nhòe, không thấm mực
Gồm các bài:
 - Tập tô các nét cơ bản, bước đầu đọc, tô các chữ cái đơn.
 - Tập tô các chữ, các từ đơn giản.
 - Hình thành khái niệm số, tập tô tập viết các chữ số .
 - Làm quen một số khái niệm toán học đơn giản: Nhiều hơn, ít hơn, lớn hơn, bé hơn, phép cộng, phép trừ....[/chitiet] [huongdan]giá 9.500đ trên 1 quyển[/huongdan]

Chát Trên Facebook
-->