PENPRO Bút luyện chữ đẹp

[giaban]7,500[/giaban][giacu]7,500[/giacu] [mota] Vở luyện chữ đẹp kiểu viết đứng Định lượng 100g/m2 tiêu chuẩn viết không nhòe, không thấm mực. Độ trắng tiêu chuẩn, chống lóa, mỏi mắt
Mẫu chữ nét thanh nét đậm chuẩn Bộ Giáo dục. Thiết kế bài khoa học, theo trình tự từ cơ bẳn đến nâng cao gồm các phần: luyện nét cơ bản, luyện chữ thường, chữ số, chữ hoa, các kĩ thuật viết chữ, luyện bài viết thơ, văn xuôi, luyện sáng tạo chữ.
Các chữ đứng trên đường kẻ đứng giúp các bạn yêu chữ đứng luyện đúng mẫu hơn[/mota] [chitiet]Vở luyện chữ đẹp kiểu viết đứng Định lượng 100g/m2 tiêu chuẩn viết không nhòe, không thấm mực. Độ trắng tiêu chuẩn, chống lóa, mỏi mắt
Mẫu chữ nét thanh nét đậm chuẩn Bộ Giáo dục. Thiết kế bài khoa học, theo trình tự từ cơ bẳn đến nâng cao gồm các phần: luyện nét cơ bản, luyện chữ thường, chữ số, chữ hoa, các kĩ thuật viết chữ, luyện bài viết thơ, văn xuôi, luyện sáng tạo chữ.
Các chữ đứng trên đường kẻ đứng giúp các bạn yêu chữ đứng luyện đúng mẫu hơn[/chitiet] [huongdan]Giá 7.500đ/1 Quyển[/huongdan]

Chát Trên Facebook
-->