PENPRO Bút luyện chữ đẹp

[giaban]30,000[/giaban][giacu]30,000[/giacu] [mota] Vở mẫu chữ lớp 1 Quyển 1,2,3 giá 10.000/ 1 Quyển  Định lượng 100 g/m2, kích thước 17x24 cm, độ trắng 92 ISO tiêu chuẩn chống lóa, chống mỏi mắt. Được soạn thảo theo chương trình Sách giáo khoa lớp 1 chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi bài được sắp xếp thành 1 trang theo trình tự các bài học trong SGK. Bộ vở gồm 3 cuốn:
Cuốn 1: luyện nét cơ bản và các chữ nét đều, nét thanh đậm
Cuốn 2: Luyện chữ nét thanh đậm cỡ to và có sự chuyển tiếp sang chữ nhỏ
Cuốn 3: Luyện chữ kết hợp với các bài tập chép cỡ nhỏ.[/mota] [chitiet]Vở mẫu chữ lớp 1 Quyển 1,2,3 giá 10.000/ 1 Quyển  Định lượng 100 g/m2, kích thước 17x24 cm, độ trắng 92 ISO tiêu chuẩn chống lóa, chống mỏi mắt. Được soạn thảo theo chương trình Sách giáo khoa lớp 1 chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi bài được sắp xếp thành 1 trang theo trình tự các bài học trong SGK. Bộ vở gồm 3 cuốn:
Cuốn 1: luyện nét cơ bản và các chữ nét đều, nét thanh đậm
Cuốn 2: Luyện chữ nét thanh đậm cỡ to và có sự chuyển tiếp sang chữ nhỏ
Cuốn 3: Luyện chữ kết hợp với các bài tập chép cỡ nhỏ.[/chitiet] [huongdan]Vở mẫu chữ lớp 1 Quyển 1,2,3 giá 10.000/ 1 Quyển[/huongdan]

Chát Trên Facebook
-->